ŞİRKET POLİTİKALARIMIZ


YASAL

Kalite Politikamız

 

Şirket felsefemizin temelini, tüm müşterilerimizin ve satış kanalımızın koşulsuz %100 memnuniyeti oluşturmaktadır. Bu amaç ile daima ihtiyacımız doğrultusunda çözümler aramakta ve ilgili iyileştirmeleri yürürlüğe koymaktayız. Amacımız gelişen müşteri ihtiyaçlarına odaklanıp, en çok eksikliği hissedilen hizmet ve donanımları gelebilecek talepler doğrultusunda önceden sunabilmektir.

Ürün alanımızda kalitede lider olmak için fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak müşterilerimizin ilk ve süregelen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, %100 müşteri memnuniyetini sağlayacak kalite seviyesini oturtmak ve bu amaç çerçevesinde kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirme ve eğitimler ile geliştirmek firmamızın politikasıdır.

 

Çevre Politikamız

 

YESPrint, ürünlerinin ithalat sürecinden başlayarak müşteriye teslimi, kullanım süresince bakımı ve ürün yaşam döngüsü boyunca çevre politikasını şekillendirmiştir. Bu bağlamda YESPrint, satışını yaptığı ürünlerin ambalaj, sarf ve donanım bazında geri dönüşüm ya da imhasını, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan lisanslı geri dönüşüm iş ortakları ile gerçekleştirerek doğanın korunmasına katkıda bulunmaktadır.

YESPrint, çevreye duyarlı üreticilerle çalışarak, müşterilerini ve basını doğa dostu dokümantasyon konusunda her fırsatta bilgilendirerek Yeşil Bilişime destek vermektedir.

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

 

YESPrint İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine yönelik önlem ve uygulamaları, çalışma sürecinin vazgeçilmez bir unsuru kabul etmektedir. Bu çerçevede benimsediğimiz ilkeler; 

  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çerçevesinde uygun çalışma koşullarını sağlamak, riskleri kontrol altında tutmak
  • Yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymak
  • Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almak
  • Eğitimleri değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak sürekli yenilemek ve planlı olarak tekrarlamak
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği sistemimizin çalışanlarımız tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.