Sayfa Başı Maliyet Anlaşması


Dokümantasyon Maliyetiniz Ne Kadar?

Birçok şirket için bu sorunun cevabını vermek kolay değildir. Uluslararası araştırma şirketi Gartner’a göre şirketler yıllık gelirlerinin %3’ünü doküman üretimi için harcamaktadır. Gartner’in verisi dikkate alındığında, birim sayfa maliyetini bilen ve maliyet azaltıcı tedbirler alarak Toplam Sahip Olma Maliyetini azaltan firmaların çok önemli kazanımlar sağlayacağı görülmektedir. Sayfabaşı anlaşma yaparak şirketinizin baskı ve kopyalama maliyetlerini hemen belirleyip, gelecek yıllarda da baskı maliyetlerinizin ne olacağını bugünden görebilir, kontrol altına alıp azaltabilirsiniz.

KYOCERA Bilgitaş Sayfa Başı Anlaşması

KYOCERA Bilgitaş sayfabaşı anlaşması hem fotokopi hem de yazıcı ürünlerini kapsadığından önemli avantaj ve farklılığa sahiptir. Sayfa başı anlaşma ile fotokopi makinesi ve yazıcı ekipmanlarının sayfa başı maliyetlerini ilk günden bilmek ve anlaşma süresince sabitlemek mümkündür.

Sayfa başı anlaşmada

  • Sarf Malzemeleri (toner, drum, developer vs.)
  • Yedek Parça                                                         
  • Yerinde Servis

sabit birim sayfa bedeli şeklinde, ayrıca bir ücret alınmadan sunulur.

Yapılan anlaşmayı müteakip her ayın sonunda, ay içinde yapılan baskı adedi ile birim sayfa bedeli çarpılarak bulunan tutar hizmet bedeli olarak fatura edilir.

Sayfa başı anlaşma ile

  • KYOCERA Bilgitaş uzmanlarının ücretsiz danışmanlığı sayesinde ihtiyaca uygun düşük toplam sahip olma maliyetli fotokopi makinesi ve yazıcılara sahip olunur,
  • Dokümantasyon giderleri kontrol altına alınır,
  • Ödeme ve bütçeleme bazında finansal rahatlık kazanılır,
  • Sürpriz maliyetler ile karşılaşılmaz,
  • Satınalma ekipleri, sarf malzemesi satınalma, stoklama, takip ve kontrol için iş gücü ve zaman harcamak zorunda kalmaz.
  • Bilgi İşlem ekibinin yükü azalır.